BCPE 0.5-80U

BCPE 0.5-80U
 • Opis

  Elektryczna domowa odśrodkowa /wielostopniowa/ pompa głębinowa "VODOLEY" BCPE 0.5 dalej nazywana pompą elektryczną jest przeznaczona do pompowania wody do celów gospodarczych ze studni głębinowycho średnicy wewnętrznej od 110 [mm] i większej, i o wydajności powyżej 1,8 [m3/h]. Może być wykorzystywana również do tłoczenia wody ze studni kopanych, zbiorników otwartych, rzek do podlewania ogrodówi terenów zielonych.

  • Temperatura pompowanej wody nie może być wyższa niż 350C;
  • Zewnętrzna skrzynka kondensatorowa pompy musi znajdować się w pomieszczeniu lub pod zadaszeniem.
  • Pod względem stopnia ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym pompa należy do klasy I DSTU IEC 60335-2-41/wtyczka jednofazowaz zaciskiem ochronnym 2P+ PE/.
  • Pod względem stopnia ochrony przed wilgocią pompa należy do pomp zanurzeniowych wgDSTU IEC 60335-2-41 IP 68 i przeznaczona jest do pracy w całkowitym zanurzeniu.
  • Pierwsze włączenie należy wykonać nie wcześniej niż po 5-10 [min] od całkowitego zanurzenia pompy elektrycznej w wodzie.
  • Przy eksploatacji pompy elektrycznej wyposażonej w automatykę dla utrzymania stałego ciśnienia w sieci zawór zwrotny musi być zamontowany nie niżej niż 5 [m] nad pompą elektryczną aby uniknąć tworzenia korka powietrznego w pompie elektrycznej.
  • Zabrania się używania tych pomp do przetłaczania zanieczyszczonych cieczy, kwasów, zasad i substancjiorganicznych /paliwa, rozpuszczalniki itp./.
  • Woda nie powinna zawierać piasku oraz innych widocznych cząstek ciał stałych.
  • Zawartość rozpuszczonych składników mineralnych nie może przekraczać 1500 [g/m3].
  • Zawartość cząstek piasku i innych ciał stałych – nie więcej niż 200 [g/m3].
 • Advantages
pick up the pump
BCPE 0.5 16U 25U 32U 40U 50U 63U 80U 100U
Nominalna wydajność pompy Q nom, [l/s], [l/min], [m3/h]. 0,5 x 10-3 (1.8)
Wysokość podnoszenia pompy przy wydajności nominalnej, Hnom, [m] 16 25 32 40 50 63 80 100
Maksymalna wydajność pompy,Qmax, [m3/min] [m3/h]. 0.8 x 10-3 (3.6)
Maksymalna wysokość podnoszenia Hmах, [m] 27 36 47 60 75 90 120 150
Napięcie, [V] 230 ± 23
Zapotrzebowanie mocy, Р1, [W] 400 550 650 720 970 1270 1630 2050
Skuteczna moc, Р2, [W] 250 300 370 500 650 900 1100 1500
Częstotliwość sieci,[Hz] 50
Pobór prądu,[А] 1,8 2,5 3,0 3,3 4,4 5,7 7,5 9,3
Prędkość obrotowa, [obr/min] 2800
Tryb pracy Continuous
Pojemność kondensatora na napięcie400 [V], w [µF]. 14 16 20 24 32 40 55 74
Masa nie więcej, [kg] Brutto 8,1 9,7 11,7 13,5 15,8 19,3 23,9 28,5
Masa nie więcej, [kg] Netto 7,3 9,2 10,7 12,5 14,4 17,7 22,0 26,3
Ilość stopni pompy 3 4 5 6 8 10 14 17
see pump see pump see pump see pump see pump see pump Order pump see pump

grafics