Dobór pompy

Krok 1: Źródło poboru wody

Wybierzcie źródło poboru wody

Wasz wybór

Określenie źródła poboru wody

Wizualizacja 3 kroków doboru pomp z lewej strony ekranu umożliwia dobór typu pompy. Kroki te są bardzo proste i zrozumiałe. Każdy krok będzie łączył się z dodatkową instrukcją , która będzie wyświetlana zamiast tego tekstu.

UWAGA!!! AUTORZY NINIEJSZEGO OPRACOWANIA ZALECAJĄ W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI ,JEŻELI JEST MOŻLIWE, ABY ZLECIĆ OBLICZENIE SYSTEMU ZASILANIA W WODĘ ORAZ DOBÓR POMPY I POZOSTAŁEGO OPRZYRZĄDOWANIA DOŚWIADCZONYM SPECJALISTOM..

Ten załącznik dla doboru obejmuje pompypionowe:powierzchniowe, głębinowe i dla studni kopanych do systemów zasilania wodą / tłoczenie czystej zimnej wody/, a także pompy drenażowe w przypadku gdy są one wykorzystywane do podlewania albo do tłoczenia wody do zbiorników magazynowych.

Zwracamy uwagę korzystającym z tego załącznika, że zaproponowany algorytm doboru oprzyrządowania został sporządzony na bazie kilku podstawowych kryteriów , które w większości przypadków są wystarczające dla prawidłowego doboru odpowiedniego modelu pompy.

 

Jednak należy pamiętać , że w związku z różnymi różniącymi się, częstymi szczególnymi przypadkami systemów zasilania wodą rezultaty doboru pomp przedstawione w proponowanym algorytmie nie zawsze mogą być w 100% zadowalające .